123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Komentarze


Strona główna

11-07-2016, godz: 23.03
:-) Jestem z Wami:-) Czekam na zdjęcia i relacje z podróży:-))))


Wtorek, 12.07.16

14-07-2016, godz: 14.35
Oczami wyobraźni widzę Dubaj i Was wszystkich:-) Od jutra - urlop:-) i oczywiście codzienne czytanie dziennika Waszej podróży:-) Buziaki dla all. Beata


Środa, 13.07.16

14-07-2016, godz: 10.55
Ewuniu! Tobie i Twoim towarzyszem podróży źyczę wytrwałości, wspaniałych wraźeń i doznań kulinarnyc, wspomnień, które pozostają w pamięci na całe życie! Krysia S.


14-07-2016, godz: 14.36
Rety:-) Krysia zaszalała z życzeniami :-)))))


14-07-2016, godz: 17.40
Przepraszam za to "szaleństwo ", ale piszę na telefonie komórkowym, a on nie wyświetla mi, że wiadomość została wysłana..... Pozdrawiam serdecznie. Krysia S.


Czwartek, 14.07.16

15-07-2016, godz: 22.38
:-) Stefan, trzymam Ciebie za słowo i czekam na zdjęcia.


17-07-2016, godz: 08.10
Dzięki:-) Super. Buziaki :-) Beata


17-07-2016, godz: 10.21
Fajnie jest zobaczyć "super drzewa" i Marina Bay. Wspomnienia wróciły! Szkoda, źe rok temu nie wjechałam na ostatnie piętro Marina Bay, ale za to było Młyńskie Koło z Adelą! Pozdrawiam wszystkich! Krysia S.


20-07-2016, godz: 19.35
Piękne miejsca:-) i super zdjęcia. Pozdrawiam Was ciepło. Beata


Piątek, 15.07.16

20-07-2016, godz: 19.36
Fajna ekipa:-)))) Buziaki dla all:-) Beata


Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games